Lò hơi biomass model SZL

Lò hơi biomass chủ yếu được cấu thành từ trống trên và trống dưới cũng như là ống đối lưu. Trống trên kết hợp với ống đối lưu gắn trước là khu vực bức xạ nhiệt. Ống đối lưu giữa trống trên và vùng dưới là khu vực đối lưu. Chúng tôi thiết kế vùng đối lưu với một thiết bị khử khói tro. Khách hàng có thể sử dụng khí nén đảm bảo không gian sạch bụi đốt, đảm bảo hiệu suất nhiệt của nồi hơi.

Lò hơi biomass kiểu SZL được cấu thành từ trống trên và trống dưới cũng như là ống đối lưu. Trống trên kết hợp với ống đối lưu gắn trước là khu vực bức xạ nhiệt. Ống đối lưu giữa trống trên và vùng dưới là khu vực đối lưu. Chúng tôi thiết kế vùng đối lưu với một thiết bị khử khói tro và người sử dụng có thể sử dụng khí nén đảm bảo không gian sạch bụi đốt, đảm bảo hiệu suất nhiệt của nồi hơi.

  • Lò hơi biomass kiểu SZL
  • Lò hơi biomass kiểu SZL
  • Vùng nhiệt đối lưu của thiết bị khử khói
Video
  • Nồi dầu tải nhiệt model YYW
  • Nồi dầu tải nhiệt đốt than kiểu YLW
  • Nồi hơi đốt dầu/gas
  • Lò hơi biomass model SZL
  • Lò hơi công nghiệp cỡ lớn, Lò hơi công suất lớn